Máy nén ba trục đất

Máy nén ba trục đất

Giá:
Tính năng cơ bản:

Đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 8868:2011. Thiết bị được sử dụng để xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước; cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023