Máy thăm dò điện đa cực SuperSting R8 Wifi

Máy thăm dò điện đa cực SuperSting R8 Wifi

Giá:
Tính năng cơ bản:

Các giá trị đo được: điện trở suất, phân cực kích thích(IP), điện trường tự nhiên(SP) và hiệu điện thế pin.

Liên hệ
Đăng ký mua

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338