Rôbốt kiểm tra đường ống P356

Rôbốt kiểm tra đường ống P356

Giá: 0
Tính năng cơ bản:

Kiểm tra tình trạng của đường ống hoặc các vị trí có không gian hạn chế. Kiểm tra tình trạng xâm thực, nứt, thấm và rò rỉ, khớp nối hư hỏng, … của các đường cống ngầm.

Liên hệ
Đăng ký mua