Thiết bị kiểm tra biến dạng nhỏ của cọc PET

Thiết bị kiểm tra biến dạng nhỏ của cọc PET

Giá:
Tính năng cơ bản:

Đáp ứng TCVN 9397:2012 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

Liên hệ
Đăng ký mua

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338