Thiết bị xác định độ nghiêng của cọc

Thiết bị xác định độ nghiêng của cọc BIT (Piletest)

Giá:
Tính năng cơ bản:

Kiểm tra độ nghiêng của lỗ khoan, cọc.

Liên hệ
Đăng ký mua

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338